Kvarner newsletter / broj 8

Rijeka
Svjetleći panoi s informacijama o znamenitostima

Turisti koji posjećuju grad Rijeku odnedavno povijesne znamenitosti mogu obilaziti informirajući se o njima na nov način – pomoću svjetlećih panoa na kojima je detaljno, i to na pet jezika, opisano sve što o pojedinoj znamenitosti treba znati.

Dosad je postavljeno deset svjetlećih informativnih panoa, na kojima je – i to na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku – objašnjena povijest, navedene zanimljivosti, predaje te analize i arhivske snimke pojedinih lokacija ili spomenika. Projekt svjetlećih informativnih panoa realizirala je Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s Gradom Rijekom, pri čemu je TZ zaslužna za kompletnu pripremu projekta, od osmišljavanja izgleda panoa do njihovog sadržaja i realizacije.

Na taj se način Rijeka pridružila mnogim turističkim destinacijama koje tako informiraju goste o pojedinim važnim povijesnim lokalitetima. Tako je turistima olakšano razgledavanje znamenitosti te razumijevanje povijesti grada bogatog kulturno-povijesnim spomenicima, kulturnim priredbama i s izobiljem zabave za sve generacije.

Projekt svjetlećih informativnih panoa i dalje se nastavlja pa se očekuje da će zahvaljujući njemu grad Rijeka i poznato riječko vjersko odredište Trsat turistima postati još zanimljiviji.