Kvarner newsletter / broj 10

Crikvenica
Barokomora – vrijedan doprinos zdravstvenom turizmu

Poslije čak četiri godine iznimno zahtjevnih priprema u Crikvenici je, u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju Thalassotherapia, nedavno otvorena prva Poliklinika za baromedicinu u ovoj regiji. Time je ta važna zdravstvena ustanova na najbolji mogući način proslavila 60. obljetnicu rada te stanovnicima Kvarnera, ali i njihovim gostima omogućila liječenje i ublažavanje mnogih tegoba kao i estetske tretmane.

Odjel baromedicine u sklopu Thalassotherapije nalazi se na površini od oko 200 četvornih metara, a učinci barokomore koriste se kao lijek izbora ili pomoćni lijek kod niza bolesti i stanja u kirurgiji, neurokirurgiji i neurologiji, internoj medicini, otorinolaringologiji, oftalmologiji, hitnim stanjima itd. Uz korištenje u brojnim medicinskim indikacijama te za uljepšavanje lica i tijela, barokomora omogućuje veću sigurnost roniocima. Naime, na području Kvarnera danas djeluje više od 40 ronilačkih klubova. Posve je sigurno da će mogućnost korištenja barokomore pridonijeti porastu ronilačkog turizma u ovoj regiji.

Inače, početak i zamah turizma u Crikvenici – koja je ove godine obilježila 120 godina organiziranog turističkog prometa – povezan je upravo sa zdravstvenim turizmom. Naime, zbog blagotvorne klime Crikvenica je još potkraj XIX. stoljeća bila omiljeno odredište europskog plemstva, a otprilike u isto vrijeme u današnjem Hotelu Therapia hidropatski je zavod opremljen najsuvremenijom fizioterapijom. Upravo je to bilo vrijeme turističkog procvata Crikvenice, u kojoj su tada uređena dva nova kupališta, sagrađena je škola, vodila se briga o hortikulturi te je osnovano Lječilišno povjerenstvo čiji je najvažniji zadatak bio unapređenje zdravstvenog turizma.

Današnja Thalassotherapia nastala je ujedinjenjem Oporavilišta za rekonvalescentnu djecu Primorka utemeljenog 1848. godine, Zavoda za talasoterapiju Primorka (1960. godine) te Zavoda za talasoterapiju bolesti uha, grla i nosa. Oni se 1967. godine objedinjuju u Bolnicu za liječenje i rehabilitaciju dišnih organa koja je smještena na današnjem lokalitetu. Godine 1995. godine ona dobiva naziv Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju te zahvaljujući stručnosti kadrova i modernoj opremi ima vrlo važnu ulogu u prevenciji i liječenju mnogih bolesti korisnika iz zemlje i inozemstva, a njima – sve više usmjerena i na tržište – pruža i druge usluge za koje je vrhunski osposobljena i opremljena.