Kvarner newsletter / broj 9

Crikvenica
Crikvenička amfora – biser europske kulturno-povijesne baštine

U Crikvenici je 23. i 24. listopada održan Međunarodni arheološki kolokvij “Rimske keramičarske i staklarske radionice” na kojem je predstavljena crikvenička amfora, posebna u europskim razmjerima. Skup je još jednom ukazao na vrijedna crikvenička arheološka nalazišta, kojima tek predstoji potpuna turistička valorizacija.

Od 2006. godine traje arheološko istraživanje rimske keramičarske radionice Seksta Metilija Maksima u samom središtu poznatog turističkog središta Crikvenice. Riječ je o nalazištu čija se starost procjenjuje na oko dva tisućljeća, a pruža mnogo zanimljivih podataka o strukturi i organizaciji proizvodnog procesa te o keramičarskim proizvodima koji su se izrađivali u toj lokalnoj radionici. Ona je, naime, prva otkrivena keramičarska radionica na području rimske provincije Dalmacije te je jasna potvrda tadašnje intenzivne trgovine Jadranskim morem kao i povijesne važnosti Crikvenice.

Iako u Europi ima dosta radionica, crikvenička je specifična po očuvanim segmentima na temelju kojih se može analizirati čitav proizvodni proces. U toj se radionici u I. i II. stoljeću prije Krista proizvodio podtip rimske amfore s ravnim dnom, prepoznatljive po grlu, vratu, ručkama i obliku trbuha. Rekonstruirana crikvenička amfora izazvala je nepodijeljeno zanimanje stručne javnosti i proglašena je vrijednim dijelom europske kulturno-povijesne baštine.

Plan je, kako najavljuju u Muzeju grada Crikvenice, da se na crikveničkom arheološkom lokalitetu u budućnosti pokrene projekt “Živa arheologija”, koji će biti u funkciji znanosti, edukacije i turizma.

Budući da Crikvenica ove godine slavi 120. godišnjicu turizma, i spomenuti međunarodni kolokvij bio je prilika da se ukaže na njezino bogato kulturno-povijesno naslijeđe kao važan adut kojem tek predstoji potpunija turistička valorizacija.