Kvarner newsletter / broj 1

Lujzijanska cesta
Novi sadržaji koji pridonose atraktivnosti

Na području oko grada Delnica gdje prolazi dionica stare Lujzijanske ceste posljednje se vrijeme mnogo ulagalo u podizanje atraktivnosti tog povijesno i turistički važnog puta.

Lujzijanska cesta potječe s početka XIX. stoljeća. Građena je između 1803. i 1809. godine, a nazvana je po Napoleonovoj ženi Mariji Lujzi. Cesta je nekada bila najbolja poveznica između Rijeke i Karlovca te ostalih manjih mjesta poput Grobničkog polja, Kamenjaka, Gornjeg Jelenja, Lokava, Delnica, Skrada, Stubice, Severina na Kupi, Netretića i Stativa. Duljina Lujzijane prilikom izgradnje iznosila je oko 18 austrijskih milja, odnosno oko 136,5 km, jer u austrijskoj milja ima 7586 m. To je bila najkraća prometnica između Rijeke i Karlovca te jedna od najmodernijih u cijeloj Austro-Ugarskoj Monarhiji.

U okviru sveobuhvatnog projekta pod nazivom “200 godina Lujzijane” nedavno je uređena stara Sobolova vapnenica sagrađena tridesetih godina prošlog stoljeća koja se nalazi na lokaciji uz Lujzijansku cestu na predjelu Javornik, u kojoj se dugi niz godina proizvodilo vapno za sve kuće izgrađene na delničkom području. U uređenju vapnenice sudjelovali su i članovi Turističke zajednice grad Delnica, pripadnici obitelji Sobol te nekoliko aktivista koji su svojim trudom i zalaganjem potpuno preuredili i prostor oko vapnenice. Uz vapnenicu bi se uskoro trebala postaviti velika interpretacijska ploča i klupe za odmor.

Protekle je godine otvoren je vidikovac na Vodenjaku, također zanimljivoj lokaciji Lujzijane.