Kvarner newsletter / broj 13

ADAC i ANWB
Priznanja kampovima iz Kvarnera

Kamp Poljana u Malom Lošinju visoku je razinu kvalitete ponude i usluge potvrdio i ove godine priznanjima koje je dobio od ADAC-a, dok je od nizozemskog vodiča kampova u izdanju ANWB-a visoko ocijenjena ponuda sporta i animacije. No, nizozemski je izdavač posebno priznanje u 2009. godinu dodijelio čak trima kampovima na Kvarneru, a to su Konobe, Pila i Kovačine.

Kamp Poljana iz Malog Lošinja u ADAC-ovom je vodiču Camping caravaning za 2009. godinu izdvojen kao jedan od šest hrvatskih kampova kojima je dodijeljena oznaka za “izvanrednu njegu i uređenost kampa” te je jedan od jedanaest hrvatskih kampova kojima je dodijeljena oznaka za izvanredno održavanje sanitarija. Isti je malološinjski kamp također dobio priznanje za posebna dostignuća u prethodnoj godini – ADAC-ovu Žutu tablu.

No, to nije sve. Šest hrvatskih kampova dobilo je posebna priznanja za 2009. godinu od nizozemskog vodiča kampova u izdanju ANWB-a, a tri su iz regije Kvarner: naturistički kamp Konobe i kamp Pila (oba u Puntu na otoku Krku) te kamp Kovačine (otok Cres). U kampu Poljana nizozemski je izdavač posebno pohvalio sport i animaciju.