Kvarner newsletter / broj 21

Putovima umjetnosti
Istražite Goranski kiparski put

Uz jedinstvene prirodne ljepote i brojne tradicionalne vrijednosti, područje Gorskog kotara poznato je i po još jednoj originalnoj atrakciji – Goranskom kiparskom putu kojim se turisti pozivaju na tematsko istraživanje krajolika.

Jedna od brojnih atrakcija Gorskog kotara svakako je Goranski kiparski put. Naime, u ovom je kraju više zanimljivih skulptura lokalnih kipara postavljeno na gotovo svim važnijim goranskim lokacijama. Pronalazeći skulpture turisti se istodobno upoznaju s brojnim drugim zanimljivostima svakog pojedinog lokaliteta, gdje se mogu odmoriti, okrijepiti i prema želji prespavati.

Atraktivne drvene skulpture, niz suvremenih motiva skladno uklopljenih u prirodni okoliš, djela su brojnih domaćih kipara. Čak 76 umjetničkih djela smješteno je na 15 turistički nezaobilaznih lokacija, poput izletišta Kamačnik i Zeleni vir, Park šume Golubinjak, Nacionalnog parka Risnjak, Bajera, Lokvarskog i Mrzlovodičkog jezera te drugih lokaliteta. Najveći broj skulptura postavljen je na području najvažnijih goranskih središta. U Fužinama je tako postavljeno devet skulptura, na području grada Delnica ih je pet, a kako je riječ o djelima autora okupljenih u Goranskoj kiparskoj radionici čije se sjedište nalazi u Lokvama, logično je da ih je na njihovom području najviše – čak 37.

Ni ostala manja mjesta nisu zanemarena pa će turisti koji krenu na zanimljivo istraživanje upoznati gotovo sva mjesta Gorskog kotara koja treba vidjeti.

U doglednoj budućnosti turistički će stručnjaci krenuti s još jačom valorizacijom toga jedinstvenog tematskog puta, pa se očekuje da će Goranski kiparski put biti povod dolaska i organiziranih grupa turista.