Kvarner newsletter / broj 24

Kvarner Expo 2010.
Sve veća ponuda autohtonih suvenira

Svi koji žele vidjeti pa i kupiti autohtone hrvatske suvenire pozvani su da u Opatiji od 1. do 3. travnja posjete tradicionalnu, osmu izložbu Kvarner Expo 2010. godine. Autohtoni ručni radovi, slastice i pića, nakit, odjeća i drugi predmeti uporabne vrijednosti sigurno će turistima biti zanimljivi, ali i naći mjesto u njihovim ormarima, na policama ili barem u sjećanjima.

Turistima koji uskršnje blagdane provode u Opatiji sastavni je dio boravka već sedam godina i izložba suvenira Kvarner Expo pa je posve sigurno da će i osma smotra pobuditi njihovo zanimanje. Izložba s bogatom ponudom suvenira i ove će se godine održati u samom središtu Opatije, u šatoru na plaži Slatina, a obilazak štandova postavljenih uz more dodatno će pojačati doživljaj. Treba reći da se broj izlagača iz godine u godinu povećava, a se očekuje da će se takav trend nastaviti, tako da se Kvarner Expo sve više potvrđuje kao mjesto važno za profiliranje i obogaćivanje ponude kvarnerskih i hrvatskih suvenira, od kojih se najbolji svake godine i nagrađuju.