Kvarner newsletter / broj 30

Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o.
Velika ulaganja za bolju budućnost

Tvrtka Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. iz Malog Lošinja ove je godine znatna financijska sredstva uložila u uređenje dvaju kampova u Nerezinama – AC Lopari i AC Rapoća, dio sredstava uložen je i u izradu plana razvoja, a uvelike je osvježen i izgled Y/C Marine u Malom Lošinju.

Dva kampa u Nerezinama, mjestu smještenom na sjeveroistočnom dijelu otoka Lošinja, turiste će ove godine dočekati “osvježenog” izgleda, s uređenim sanitarnim čvorovima, a narednih godina njihov će razvoj biti još snažniji. Potvrđeno je to iz tvrtke Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. koja upravlja spomenutim kampovima AC Lopari i AC Rapoća u Nerezinama te tvrtkom Y/C Marina, sastavnim dijelom luke u Malom Lošinju.

Sredstvima uloženima u kampove djelomično su osvježeni sanitarni čvorovi, obnovljeni su prostori recepcija oba kampa, postavljena je nova prometna i urbana signalizacija te u potpunosti hortikulturno uređeni ulazi u kampove. Osim tehničkih ulaganja, predstavnici obaju kampova s Turističkom zajednicom grada Malog Lošinja osmišljavaju tematski turistički projekt “Lošinjskim jedrima oko svijeta” čiji će se zanimljiv program od ovoga ljeta ciljano nuditi gostima kampova.

Da bi budućnost kampova bila još bolja, u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija krenulo se u izradu projekta “Razvojna strategija autokampova Lošinjske plovidbe – Turizam d.o.o. Mali Lošinj”, koji bi trebao biti gotov ujesen.

Dio sredstava čelnici tvrtke Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. uložili su i u svoj matični sektor – nautiku, pa će korisnici njihove Y/C Marine, sastavnog dijela luke u Malom Lošinju, već ovo ljeto uživati u obnovljenim sadržajima marine. A kako bi tvrtka već iduće sezone postala još prepoznatljivija na tržištu, već će se ujesen krenuti s novim rebrandingom, a glavnu će riječ u izboru novog marketinškog znaka imati brojni gosti kampova i marine.