Kvarner newsletter / broj 39

TURS 2011
Uživajte u odmoru sigurno i nesmetano

Da bi odmor bio istinski užitak, vrlo je važna sigurnost. Ne čudi stoga da o sigurnosti gostiju brinu cijeli timovi iskusnih ljudi koji vode računa o tome da turisti i domaćini tijekom dolaska u Kvarner i boravka u njemu ne dožive neugodnosti. I baš kada su nevidljivi, oni su najuspješniji…

TURS 2011 naziv je cijelog niza aktivnosti Policijske uprave Primorsko-goranske županije kojima je zadaća osigurati turistima siguran odmor bez neugodnosti u bilo kojem segmentu njihova putovanja i boravka na području Kvarnera. Zajednički je cilj cijelog niza koordinativnih sastanaka prevencija i suzbijanje nezakonitih radnji, ali i podizanje stanja opće sigurnosti. Svakodnevnim operativnim zadaćama posebno se djeluje na zaštiti života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti svih osoba, zaštiti javnog reda i mira te imovine, sprečavanju kaznenih djela i prekršaja, zaštiti ljudskih života na moru, te sigurnosti i protočnosti cestovnog prometa. Tijekom ljetnih mjeseci, kada je turistički promet u priobalju i na otocima najintenzivniji, lokalnim će službama, kao i prethodnih godina, pomagati i policija iz unutrašnjosti, a također – na temelju potpisanog ugovora i protokola o međunarodnoj policijskoj suradnji – i kolege iz inozemstva.
Inače, o njihovoj učinkovitosti govore i prethodna iskustva te podaci prema kojima je u ljetu 2010. godine broj prijestupa kao što su prometne nesreće i prekršaji, kršenje javnog reda i mira, otuđivanje imovine i slično, bio manji nego prethodne godine.