Kvarner newsletter / broj 5

Volim Kvarner
Briga za okoliš

Turistička zajednica Kvarnera će, uključujući se u nacionalnu akciju Hrvatske turističke zajednice “Volim Hrvatsku”, od ožujka do rujna provesti čak 150 ekoloških akcija čiji je cilj stvaranje uvjeta za još ugodniji boravak turista, edukacija djece od najranije dobi te jačanje ekološke svijesti kod domaćina, ali i gostiju.

Cilj je ove akcije poticanje svih subjekata – od turističkih zajednica do lokalne samouprave – na očuvanje i unapređenje turističkog prostora te zaštitu okoliša. U akcijama sudjeluju građani, učenici osnovnih škola, planinarska i sportska društva, ronilački klubovi, dobrovoljna vatrogasna društva i mnogi drugi. Više je područja provođenja akcije. Tako će se, primjerice, čistiti podmorje – luke i obalni predjeli plaža te same plaže. Jednako tako, zahvaljujući ovoj akciji goste će dočekati čisti okoliš i zelene površine, korita rijeka i rječica, staze i šetnice. Ovo podrazumijeva i postavljanje signalizacije i uređenje novih staza te postavljanje klupa za odmor i koševa za smeće. Uz podjelu kao i povoljan otkup sadnica domaćini jamče i uređene vrtove, parkove i balkone. Pritom se stvara i natjecateljski duh jer se tradicionalno izabiru najljepše uređeni parkovi, balkoni, okućnice i terase ugostiteljskih objekata. Uz spomenute, još je mnogo drugih akcija koje pridonose ugodnom okolišu i potpunom užitku turista na kvarnerskim otocima, u primorju te u gorju.

Vrlo važan dio akcije su edukativni programi koji se provode u dječjim vrtićima i školama, gdje se održavaju predavanja, nagrađuju najuspješniji crteži s ekološkom tematikom te se najmlađima dijele odgovarajući edukativni materijali.

Iako se ekološke akcije provode kontinuirano, na području pojedinih turističkih zajednica posebno se obilježavaju na određene datume kao što su prvi dan proljeća, Dan planeta Zemlje (22. travnja), u povodu Dana zaštite okoliša (5. lipnja) te Dana čistih planina (23. rujna).